powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

3 - SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176). Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a także do umowy dostawy i sprzedaży komisowej oraz odpowiednio do umowy o dzieło.

Na skróty