powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

XX SESJA RADY POWIATU 24 czerwca 2020 o godzinie 13:00

PROPONOWANY PORZĄDEK XX SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 24 czerwca 2020 r. godz. 13.00


1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Debata drogowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2020-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/154/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
13. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
14. Sprawy bieżące
15. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty