powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Absolutorium dla Zarządu „Jedź z Nami”

1 lipca odbyło się w siedzibie starostwa Walne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatowo-Gminnego Jedź z Nami”. Główny temat – podsumowanie działalności Związku w roku 2019, ocena wykonania budżetu i wybory Zarządu na nową kadencję (koniec obecnej przypada na lipiec br.). Pozytywna ocena zarówno całej działalności Związku, jak i wykonanie budżetu za ubiegły rok stało się Absolutorium dla Zarządu„Jedź z Nami” podstawą do udzielenia Zarządowi absolutorium, a decyzją Walnego Zgromadzenia nadwyżka budżetowa została przeznaczona na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w roku bieżącym. Członkowie Walnego Zgromadzenia byli też zgodni w sprawie wyboru władz na nową kadencję w latach 2020-2024, ponownie przewodniczącym Zarządu został WaldemarGaida.

P1050383.jpeg

Na skróty