powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja rady Powiatu Strzeleckiego

28 stycznia o godzinie 13:00 odbędzie się Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego.
A to proponowany porządek Sesji:

1 Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2 Złożenie ślubowania przez panią Edytę Bem
3 a. Stwierdzenie prawomocności obrad
b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
c. Przyjęcie protokołu z III sesji
4 Informacja o pracy Zarządu
5 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.
6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2015
7 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego
8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
11 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia składu osobowego i przedmiotu działania Komisji Edukacji
9 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/299/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
10 C.d. pkt 3 c. – głosowanie
11 Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
12 Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
13 Sprawy bieżące
14 Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty