powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Dotacje do 8500 zł na działania z młodzieżą czekają!

Rusza nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU:

https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=Social%20Media&utm_medium=Grupa%20Facebook&utm_campaign=M%C5%82odziez%20-%20konkursy%20dla%20NGO&fbclid=IwAR3rhvRC_pWvXNidtMXsDUiGKgK7A4UBT86P7HltNhsj0SWaW7xnlTPE9sU 

 

Na skróty