powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i NGO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zachęca mikroprzedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia wpisane do KRS, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, ochotnicze straże sportowe, parafie, spółki wodne, koła łowieckie, koła gospodyń wiejskich) do składania wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej /statutowej.

 

Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 10 procent przychodów organizacji w poprzednim roku bilansowym (nie dotyczy przedsiębiorców).

Pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że przedmiot będzie prowadził działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 77 462 18 11 lub 77 462 18 62

Na skróty