powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Kolejne drogi powiatowe przebudowane.

Przebudowano odcinki dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego. Chodzi tu o realizację zadań:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej”
  2. „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa”

Zakres robót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (lokalnie), poszerzenie jezdni, ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca / ścieralna); wykonanie ścinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym; wykonanie chodnika, regulacja urządzeń w pasie wykonywanych robót; remont odwodnienia, odnowienie oznakowania poziomego, remont oznakowania pionowego.

Wartość umowna robót wyniosła:

  1. Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej” – 121.451,68 zł, w tym 50% wkład Gminy Ujazd
  2. Zadanie nr 2 – „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa”- 106.928,62 zł, w tym 50% wkład Gminy Leśnica.

IMG_20200810_095959.jpeg

Na skróty