powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

POSIEDZENIE KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Granty Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego 2015

W dniu 23 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw oceny i wyboru wniosków do realizacji w ramach konkursu „Granty Edukacyjne Powiatu Strzeleckiego 2015”. Komisja miała do rozdysponowania 70.000,00 zł. Złożonych zostało 28 wniosków na łączną kwotę 136.273,03 zł. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantów podejmie Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty