powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich in-formuje o planowanym zniszczeniu dokumentów historii chorób pacjentów leczonych na oddziałach szpitala w latach: 1988-1990 oraz 1994-1999.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentów z tego okresu powinien zgłaszać się do budynku administracji szpitala, pokój nr 6, do dnia 25.09.2020w godz.: 8:00-15:00, tel.: 77 40 70 123.

 

 

Na skróty