powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 30 września 2020, godzina 12:00

                                                       PROPONOWANY PORZĄDEK

          XXII SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

                                              w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12.00

 

 

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad

 

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 

 1. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Informacja o pracy Zarządu

 

 1. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa

      w Powiecie Strzeleckim.

 

 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 r.

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego za I półrocze 2020 r.

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

 

 

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu

 

 1. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

 

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1. Sprawy bieżące

 

 1. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

Na skróty