powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy

Na skróty