powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO w roku 2021

Informujemy, że  w dniach 05.11.2020r.  -  10.11.2020r.
odbędą się
KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2021”

 

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu będzie można przesyłać w formie wypełnionej ankiety (Program i Ankieta będą do pobrania ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl , www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą:

- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. / Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

- faksem na nr tel.: (77) 4401 701

- e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające tych informacji, nie będą rozpatrywane.

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” oraz Ankiety zostaną opublikowane:

 

- na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności,

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/Ogłoszenia Zarządu Powiatu,

- oraz będą dostępne w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

 

KONSULTACJE PROJEKTU.png

Na skróty