powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KONSULATCJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO W ROKU 2021

KONSULTACJE PROJEKTU
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2021”

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 343/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”

 

Konsultacje trwać będą od dnia 05.11.2020r. do dnia 10.11.2020r.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypełnionej ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl , www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą:

- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

- faksem na nr tel.:         (77) 4401 701

- e-mailem na adres:     pp@powiatstrzelecki.pl

 

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające tych informacji, nie będą rozpatrywane.

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” oraz Ankiety

zostaną opublikowane:

- na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności,

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/Ogłoszenia Zarządu Powiatu,

- oraz będą dostępne w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

 

DOC2021 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (458,50KB)

PDF2021 PROGRAM roczny - do konsultacji.pdf (1,14MB)

Na skróty