powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI KONSULTACJI

WYNIKI KONSULTACJI

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” został skonsultowany w sposób określony w Uchwale nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz w Uchwale Nr 343/2020 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu tegoż programu współpracy w roku 2021.

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach 05.11.2020r. do dnia 10.11.2020r.

Informacja o konsultacjach była zamieszczona:

  • na stronie internetowej powiatu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach informacyjnych w budynku urzędu.

 

W efekcie przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem nie wpłynął żaden wniosek ani ankieta.


 

Na skróty