powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Roczny Program Współpracy Powiatu Strzeleckiego z NGO na rok 2021

LOGO PROGRAM ROCZNY canva.png

Rada Powiatu Strzeleckiego uchwałą Nr XXIV/235/20 z dnia 25 listopada uchwaliła "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021". Roczny program współpracy jest dokumentem, który w perspektywie roku 2021 wytycza zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Strzeleckim.

PDF2021 PROGRAM roczny.pdf (1,14MB)

 

Na skróty