powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do współpracy projekt dot. wsparcia antycovidowego dla przedsiębiorstw- CTS sp. z o. o.

uprzejmie informuję o realizacji przez:

1.     MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k

2.     CTS Sp. z o.o.

3.     KDKiNFO Sp. z o.o.– projektów tzw. antycovidowych,  w ramach środków pozyskanych z PARP.

OPERATORZY udzielają wsparcia przedsiębiorstwom na szkolenie/doradztwo/coaching pracowników.

Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to:

 

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, które może zostać przyznane na
1 pracownika (nie ma limitu na firmę):

 

HANDEL

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA

ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

IT

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

1. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ

6 656,00 zł netto

6 581,70 zł netto

6 698,30 zł netto

6 526,90 zł netto

6 389,70 zł netto

6 800,00 zł netto

7 767,20 zł netto

 

Szkolenia i wsparcie doradcze oferowane w ramach projektów – nie jest przypadkowe – mogą korzystać wyłącznie ze szkoleń wskazanych w Nadzwyczajnych Rekomendacjach Rad Sektorowych
(w załączeniu).

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – dostępna pod linkami:

  • Sektor handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji - [LINK]
  • Sektor IT - [LINK]
  • Sektor komunikacji marketingowej - [LINK]
  • Sektor żywności wysokiej jakości - [LINK]

 

Na skróty