powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030

Strategia jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe lata. Bez tego dokumentu, spójnego z innymi podobnego typu dokumentami – Strategii Województwa Opolskiego i Strategii Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego nie moglibyśmy aplikować o żadne środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Dokument został przedstawiony Radzie Powiatu Strzeleckiego na grudniowej sesji i przyjęty Uchwałą Nr XXV/242/2020 w dniu 23 grudnia 2020r.  W dokumencie misję Powiatu Strzeleckiego określono w taki sposób: „Dbałość o dobrostan wszystkich zamieszkujących Powiat Strzelecki oraz działanie na rzecz wzmocnienia spójności i integracji obszaru szczególnie w ramach funkcji i czynników rozwojowych o znaczeniu ponadlokalnym”.

"Tak sformułowana misja nie jest tylko sloganem. To wyznacznik naszych planów i zamierzeń - mówi Wicestarosta Waldemar Gaida. Chcemy, by zrównoważony rozwój naszego powiatu przyczynił się do tego, że będzie się tu mieszkać lepiej, wygodniej, bezpieczniej, a wszyscy mieszkańcy znajdą tu swoją „małą ojczyznę”. Jesteśmy przyzwyczajeni do używania określenia „mała ojczyzna” w odniesieniu to tego, co już zastane. Świat jednak szybko się zmienia. Chcemy sprostać tym wymogom w każdym aspekcie życia. Przynajmniej w tych sferach, za które – jako samorząd powiatu odpowiadamy. Cele są jasne, a plany ambitne. Nie da się ich wszystkich zrealizować w krótkim czasie, ale nie mówimy o zamierzeniach krótkofalowych. Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego wyznacza nasze kierunki działania na najbliższe dziesięć lat".

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFuchwala-nr-xxv24220 PRZYJĘCIE STRATEGII.pdf (122,98KB)

PDFStrategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 2021-2030.pdf (2,80MB)

PDFSTRESZCZENIE Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 2021-2030.pdf (1,02MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowiskoSR Powiat Strzelecki.pdf (2,25MB)

PDFOpinia SANEPID.pdf (610,18KB)

PDFOpinia RDOŚ.pdf (117,08KB)

PDFPodsumowanie_Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego.pdf (129,85KB)

 

 

 

Na skróty