powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wzorzec statutu stowarzyszenia do konsultacji

Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org przygotowały wzorzec statutu stowarzyszenia. Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji w KRS na wzór jednodniowego terminu rejestracji spółki. 

Zgodnie z art. 20a ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku o założenie stowarzyszenia. W praktyce proces ten często trwa wiele tygodni. Niejednolite orzecznictwo powoduje również, że część sądów kwestionuje określone zapisy, co dodatkowo proces wydłuża - czytamy w przygotowanym przez Stowarzyszenia Dialog Społeczny uzasadnieniu potrzeby wprowadzenia wzorca statutu stowarzyszenia. 

Prezentowany do konsultacji wzorzec statutu stworzony został przy założeniu, że jego treść zawierać będzie wyłącznie obowiązkowe elementy wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, co uczyni dokument możliwie uniwersalnym do stosowania.

Wzorzec dostępny jest na stronach:


- SDS: http://dialogspoleczny.org/wzorzec-statutu-do-15-01-2021
- Fundacja trzeci.org: https://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-15-01-2021
 
Opinię nt. kształtu zapisów statutu można wyrazić na kilka sposobów, m.in.:


- przechodząc na wskazane wyżej strony, gdzie dostępny jest wzorzec statutu, pod którym podpięte są formularze konsultacyjne,
- wysyłając uwagi na adres e-mail: 

 

 

 

Na skróty