powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności

Informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach konkursu oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

 

Link do ogłoszenia:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023

Na skróty