powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

       W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby uprawnione mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

      Osoba uprawniona powinna zgłosić w formie pisemnej w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych koordynatorowi ds. dostępności tel. 77 440 17 64; fax: 77 440 17 01 e-mail: koordynator@powiatstrzelecki.pl list.: ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

PDFInformacja dla osób niesłyszących.pdf

PDFWzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi tłumacza migowego.pdf

Na skróty