powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powiatowa Komisjia Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 19 stycznia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (sala narad) odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja zajmowała się następującymi tematami:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. Temat referował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Op. Pan Paweł Poliwoda. W dyskusji zwrócono uwagę na zmieniająca się strukturę interwencji podejmowanych przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą i jednostki OSP. Coraz mniejszy udział stanowią pożarny a coraz większy inne miejscowe zagrożenia. Pod koniec 2020 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono OSP Wysoka co ma istotny wpływ na czas reakcji na zdarzenia występujące na autostradzie A4. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu Komisja oceniła pozytywnie.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
  3. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2021.
  4. Zaopiniowanie budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

P1060640.jpeg

Na skróty