Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7 - PORÓWNANIE INSTYTUCJI (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ, Z GWARANCJĄ)

Konsument może skorzystać z dwóch możliwości:

- reklamować towar konsumpcyjny w związku z niezgodnością z umową

- reklamować towar konsumpcyjny na podstawie gwarancji jeśli taką uzyskał

Należy pamiętać przede wszystkim, że gwarancja nie wyłącza uprawnień kupującego wobecsprzedawcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja, konsument ma prawo wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń w ramach gwarancji , czy w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

W przypadku gdy konsument wybierze np. korzystanie z gwarancji - korzysta z niej w stosunku do tej jednej, konkretnej usterki. W razie ujawnienia się w zakupionym towarze innej wady znów ma prawo wyboru. W każdym przypadku należy przeanalizować co będzie dla nas korzystniejsze

  • z tytułu niezgodności towaru z umową : odpowiada sprzedawca odpowiedzialność ta powstaje z mocy prawa , istnieje 2 lata od wydania towaru, kupujący może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, a w dalszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności konsument powinien zawiadomić o tym sprzedawcę, powstanie niezgodności w terminie 6 miesięcy od sprzedaży – domniemanie, iż niezgodność istniała w chwili wydania towaru.

  • z tytułu gwarancji : odpowiada ten, kto udzielił gwarancji czyli gwarant (w praktyce jest to najczęściej producent ), roszczenia kieruje się do gwaranta udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe (są towary, na które nie udzielono żadnej gwarancji) gwarant kształtuje treść gwarancji w dokumencie gwarancyjnym swobodnie, długość okresu gwarancji na dany towar określa ten kto udziela gwarancji (gwarant), w ramach gwarancji najczęściej spotykaną formą zaspokojenia roszczeń jest naprawa lub wymiana, o sposobie zaspokojenia w konkretnej sytuacji decyduje sam gwarant.