powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem dorocznego konkursu jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia życia i zdrowia dzieci w otoczeniu pracy rolników. W każdej edycji dzieci ilustrują jedno z zagrożeń wypadkowych. Tym razem Kasa zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy z przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Szkoły zainteresowane udziałem w eliminacjach proszone są o kontakt z najbliższą terenową jednostką KRUS. I etap - wojewódzki upływa 8 maja, II - centralny zostanie podsumowany w czerwcu br.

 

Wszelkie informacje dostępne są na:

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/v-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-zwierzaki-to-nie-pluszaki/

 

Na skróty