powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

W dniu 31 marca 2021 r. upływa termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie/refundacje kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd"

Na skróty