powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU
w zakresie:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

  • Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim, w tym z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego regionu tradycji wielokulturowości oraz kultury Śląska, mniejszości niemieckiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DO POBRANIA: PDFOTWARTY KONKURS OFERT 2021+uchwała.pdf

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA: DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

FORMULARZ ZGŁOSZENIA CZŁONKA KOMISJI DO POBRANIA: DOC2021 Formularz zgłoszeniowy DO KOMISJI.DOC

FORMULARZ SPRAWOZDANIA: DOCXSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx

WZÓR UMOWY: DOCXUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx

 

 

Na skróty