powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

GRYPA PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że na terenie powiatu tarnogórskiego (miejscowość Brynek)  oraz krapkowickiego (miejscowość Żużela) wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym zostały wyznaczone obszary zapowietrzone obejmujące teren 3 km od miejsca wystąpienia choroby oraz obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący teren 10 km od miejsca występowania choroby.

Obszar zagrożony graniczy z obszarem powiatu strzeleckiego (granica powiatu strzeleckiego i tarnogórskiego oraz granica powiatu strzeleckiego z krapkowickim)

Z uwagi na liczne przypadki wykrycia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 w Polsce i bardzo wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzenienia wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich przypomina hodowcom drobiu o obowiązku  stosowania wzmożonych środków bioasekuracji wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).

Jednocześnie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow umieszczone zostały materiały dot. grypy ptaków.]

uwaga-hpai.jpeg

Na skróty