powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie–Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej

logo UE subregion 2021.jpeg

Powiat Strzelecki w partnerstwie z Gminami: Cisek, Polska Cerkiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim bierze udział w realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim”, którego liderem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. W ramach przedmiotowego projektu Powiat Strzelecki realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia”, którego zakres robót obejmuje prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego na terenie zabudowanym oraz ciągu rowerowego poza terenem zabudowanym, przebudowę zjazdów istniejących oraz zastosowanie oznakowania  poziomego i pionowego.

 

Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 38 401 440,86 zł

Wartość zadania Powiatu Strzeleckiego wynosi 3 391 686,70 zł, z czego wartość dofinansowania to 2 882 932,84 zł, natomiast wysokość wkładu własnego wynosi 508 753,86 zł.

Na skróty