powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Nieruchomości

  • INFORMACJA

    Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie.

Na skróty