powiat3.jpeg

 • EN
 • DE
 • CZ

Nieruchomości

 • INFORMACJA

  Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie.

 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

  W dniu 17 czerwca 2019 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 7MN.

   

   

   

 • Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje że w dniu 1 marca 2019 roku od godziny 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone będą pierwsze przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego.

 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

  W dniu 23 stycznia 2019 roku o godzinie 9:oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów Śląskich, gruntowej, oznaczonej numerem działki 5049/18 o powierzchni 0,0480 ha, arkusz mapy 15. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy usługowej, symbol U21.

Na skróty