powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” oraz rocznego programu współpracy

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”

oraz

„Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”

PDF2021-03-22 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRAY Z NGO za rok 2020.pdf

Na skróty