powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

AGLOMERACJA OPOLSKA

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl

Aglomeracja Opolska powstała na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. 19 marca 2014 roku w poczet członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice. Aglomerację tworzy Opole- miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 13 gmin wiejskich. Celem utworzonej płaszczyzny współpracy jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin - Partnerów.

 

 

Na skróty