powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Podpisane porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie partnerskie na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Województwem Opolskim, a Powiatem Strzeleckim.

W ramach projektu przewiduje się zakup specjalistycznego środka transportu - Samochód terenowy o nadwoziu typu pick-up wraz z wyposażeniem m.in.  wyciągarką wraz z zestawem wyciągarkowym, przetwornicą  230V,  hakiem holowniczym, dodatkowe oświetleniem led dachowym, radiotelefon przewoźny oraz radiostacje nasobne umożliwiające prowadzenie łączności bezprzewodowej podczas działań, system nagłośnienia umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych. Więcej w przyszłym numerze naszego dwutygodnika „Powiat Strzelecki”.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida, Skarbnik Powiatu Strzeleckiego Jolanta Drochomirecka, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tadeusz Jarmuziewicz,

P1070385.jpeg

Na skróty