powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OddziałTerenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu informuje o możliwości składania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych za pośrednictwem strony internetowej

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych tj.:

  • Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1),

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat - zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

  • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
  • listownie,
  • za pośrednictwem ePUAP,
  • za pośrednictwem portalu eRolnik.

 

Na skróty