Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List intencyjny o wzajemnej współpracy podpisany!

Dzisiaj na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy firmą TRANSANNABERG SP. Z O.O., POWIATEM  STRZELECKIM, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Celem listu jest  zacieśnienie współpracy  pomiędzy Transannaberg sp. Z O.O, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego, w szczególności w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, magazynier-logistyk.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Halina Kajstura, z z ramienia Firmy Transannberg właściciel Mariola Wiesiollek oraz pracownik Krzysztof Glinka

 

Brak opisu obrazka