powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Edukacja prawna

EDUKACJA PRAWNA

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przewiduje działania polegające na podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego. Tematyka i forma przedsięwzięć edukacyjnych będzie wynikać z problemów zgłaszanych w toku poradnictwa w danym powiecie. Również starosta, stosownie do lokalnych potrzeb, w umowie z organizacją może wskazać konkretne zapotrzebowanie co do formy lub tematyki edukacji prowadzonej w powiecie w danym roku.

Zadania edukacyjne będą mogły być realizowane w szczególności poprzez opracowanie informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzeniu kampanii społecznych, w skali lokalnej i w odniesieniu do lokalnych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo przydatne linki do stron zawierających poradniki, informatory oraz artykuły z zakresu edukacji prawnej:

Powiat Strzelecki prowadzi działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. Projekty finansowane są  z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom a realizują je organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.

W 2021 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało powierzone Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu (https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-strzelecki/). Na w/w stronie znajdują się  materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej oraz  edukacji prawnej.

Materiały edukacyjne do pobrania:

 1. Otwarte warsztaty z edukacji prawnej dla młodzieży pn. „Z PRAWEM ZA PAN BRAT”: https://www.youtube.com/watch?v=9zwqI0HgYXU
 2. Spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA
 3. Animacyjny filmik edukacyjny  - Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje: https://www.youtube.com/watch?v=oVLH0erfkJ4
 4. Animacyjny filmik edukacyjny - Nieodpłatna pomoc prawna: https://www.youtube.com/watch?v=u95zO1jux2s
 5. Animacyjny filmik edukacyjny - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: https://www.youtube.com/watch?v=nrrbLK9vLZo
 6. Animacyjny filmik edukacyjny - Nieodpłatna mediacja: https: //www.youtube.com/watch?v=qpujUaohnpc
 7. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu mediacji: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
 8. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu praw konsumenckich: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
 9. Animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemocy: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
 10. Film edukacyjny dot. służebności przesyłu cz. I - https://www.youtube.com/watch?v=5En1zu2RdII
 11. Film edukacyjny dot. służebności przesyłu cz. II - https://www.youtube.com/watch?v=1stAupcLrpA
 12. Film edukacyjny dot. mediacji - https://www.youtube.com/watch?v=EYEYiIx2NHc
 13. Film edukacyjny dot. praw autorskich w Internecie - https://www.youtube.com/watch?v=u7p54yqaTBs
 14. Film edukacyjny dot. zwrotu towaru zakupionego w Internecie - https://www.youtube.com/watch?v=0D-L6sHUO74
 15. PDFUmowa kupna sprzedaży samochodu - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 16. PDFOszustwa względem seniorów - Stowarzyszenie SURSUM CORDA .pdf
 17. PDFE - informator - Podstawowe zasady zawierania umów - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 18. PDFE-informator - Jak sobie radzić z pismami urzędowymi - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 19. PDFE-informator -Odpowiedzialność za czyny zabronione wśród nieletnich-Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 20. PDFKampania edukacyjna MMS Prawny - Budżet obywatelski - Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 21. PDFKampania edukacyjna MMS Prawny - Sprawy urzędowe -Stowarzyszenie SURSUM CORDA.pdf
 22. PDFTestament, darowizna czy dożywocie_ulotka- Stowarzyszenie OPPEN.pdf
 23. PDFE-plansza_czym_jest_nieodplatna_mediacja.pdf
 24. PDFE-plansza_czym_jest_nieodplatna_pomoc_prawna.pdf
 25. PDFE-plansza_czym_jest_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie_.pdf
 26. PDFE-plansza_jak_przygotowac_sie_do_porady_stacjonarnej.pdf
 27. PDFE-plansza_jak_przygotowac_sie_do_porady_zdalnej.pdf
 28. PDFE-plansza_mediacja_na_odleglosc.pdf
 29. PDFE-plansza_nieodplatne_swiadczenia_dla_przesiebiorcow.pdf
 30. PDFE-plansza_osoby_uprawnione_do_korzystania_z_nieodplatnych_swiadczen.pdf
 31. PDFE-plansza_porady_na_odleglosc_dla_niepelnosprawnych.pdf
 32. PDFE-plansza_system_nieodplatnej_pomocy_prawnej.pdf

Promocja projektu:

 1. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2021 cz. I.pdf
 2. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2021 cz. II.pdf
 3. PDFPlakat 2021.pdf
 4. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2020 cz. I.pdf
 5. PDFInformator - ulotka NPP i NPO 2020 cz. II.pdf
 6. PDFPlakat ogólny.pdf
   

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty