powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

2021

 • >
 • >
 • >

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zapisy na bezpłatne usługi Inne bezpłatne porady - lista

 

 
Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 77 440 17 97.
 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

                                                                                                                                                                                                                              

STACJONARNE PUNKTY PORAD PRAWNYCH PONOWNIE OTWARTE

Od dnia 16 sierpnia 2021 roku wszystkie punkty na terenie powiatu strzeleckiego, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna mediacja
świadczą pomoc w formie stacjonarnej zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w biurach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                                                                                                                                                              

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek: 14.00 - 18.00
 • Środa: 14.00 - 18.00
 • Piątek: 14.00 - 18.00

( co drugi piątek :  08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 25.06., 09.07., 23.07., 06.08., 20.08., 03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12.)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Wtorek: 14.00 - 18.00
 • Czwartek: 11.00 - 15.00
 • Piątek: 14.00 - 18.00

( co drugi piątek:  15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.,18.06., 02.07., 16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12., 17.12., 31.12)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą przy  ul. Lwowskiej 11 w  Nowym Sączu, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
(lokal oznaczony nr. A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
(lokal oznaczony nr 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00

Urząd Gminy w Jemielnicy 
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)
Punkt jest czynny w CZWARTKI W GODZ. 15.00-19.00 specjalizacja z nieodpłatnej mediacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd
(lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 12.00-16.00 

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą przy  ul. Lwowskiej 11 w  Nowym Sączu, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI  W GODZ. 7.00-11.00

Harmonogram na 2021 rok z podziałem na dni

Karta informacyjna - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Karta informacyjna - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Karta informacyjna - NIEODPŁATNA MEDIACJA

Karta informacyjna - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Na skróty