powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Dotacje na zabytki przyznane

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/285/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:

  • Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczach na dofinansowanie zadania: „Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem „Chrzest w Jordanie” w kościele filialnym w Olszowej parafii Klucz” w wysokości 15.000,00 zł.

  • Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie  na dofinansowanie zadania: „Prace konserwatorskie polichromii drewnianego stropu (podniebia) chóru muzycznego w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Centawie” w wysokości 10.000,00 zł.

  • Rzymsko-katolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej na dofinansowanie zadania „Prace konserwatorskie renowacji zabytkowych organów Schlag&Sὅhne w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku- etap II” w wysokości 15.000,00 zł

Umowy pomiędzy Powiatem Strzeleckim a poszczególnymi parafiami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2021r. 

 

 

 

 

 

Na skróty