powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

REHABILITACJA POCOVIDOWA W KRUS

REHABILITACJA POCOVIDOWA W KRUS

 

Rehabilitacja u osób po przebytej chorobie COVID-19 stała się priorytetowym zadaniem zdrowotnym, realizowanym w ramach systemu ubezpieczenia rolników. KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie
COVID-19, prowadzony w dwóch centrach leczniczych:

 1. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu – od 24 maja b.r.
 2. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie – od 04 czerwca b.r.

 

Dla kogo rehabilitacja pocovidowa:

 1. dla rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 oraz
 2. dla osób spełniających warunki ustawowe do skierowania na rehabilitację leczniczą KRUS, tj.

- osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo

- uznanych okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym,

  ale rokujących odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji.

 

Rehabilitacja pocovidowa przebiega w trybie stacjonarnym i całodobowym z wyżywieniem,
w czasie 21 dni. Rolnik ma zagwarantowane bezpłatne zabiegi lecznicze, zgodne z profilem skierowania. Program usprawniający i rodzaj zabiegów określa lekarz w CRR.

Program leczenia przewiduje:

 1. zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
 2. zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia psychicznego
  po przebytej chorobie (na skutek sytuacji stresowych, lękowych, depresyjnych, powstałych m.in. w związku z brakiem możliwości wzięcia pełnego oddechu, lęku
  o życie, itp.).

Warunkami przyjęcia na rehabilitację są:

 1. negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 1. pozytywna ocena Wniosku o rehabilitację, wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, przeprowadzona przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Kasy  lub
 2. prawomocne Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Orzeczenie komisji lekarskiej, wydane w postępowaniu orzeczniczym, zawierające wskazania do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

 

Celem rehabilitacji pocovidowej jest:

 1. zmniejszenie objawów chorobowych,
 2. poprawa wydolności wysiłkowej i sprawności fizycznej,
 3. złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
 4. poprawa jakości życia,
 5. edukacja pacjenta w zakresie m.in. zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą, rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.

 

Obecnie trwa proces kierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników na miejsca w turnusach trwających do września b.r. W ramach tego procesu na rehabilitację pocovidową możemy skierować aktualnie 4 osoby. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie KRUS www.krus.gov.pl lub w Placówkach Terenowych Kasy.

 

 

Drodzy Rolnicy,

Zachęcamy do składania wniosków o rehabilitację finansowaną przez KRUS. Dysponujemy jeszcze wieloma wolnymi miejscami na turnusy tegoroczne. Czas oczekiwania jest wyjątkowo krótki, a rehabilitacja bezpieczna, ponieważ wszyscy kierowani na turnus posiadają negatywne wyniki testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

 

 

Na skróty