powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców

Konferencja podsumowujaca Rok Zawodowców.jpeg

17 marca odbyła się konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców pt. "Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy pracodawców ze szkołami", której organizatorami byli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Opolski Kurator Oświaty. Powiat Strzelecki reprezentował Wicestarosta Strzelecki Pan Janusz Żyłka. Program konferencji obejmował dyskusję m.in. na temat roli pracodawców w kształceniu zawodowym, gdzie do dyskusji zaproszono przedstawicieli największych firm w naszym powiecie. Podczas konferencji była również mowa o relacjach pomiędzy rynkiem pracy a kształceniem zawodowym.

Na skróty