powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

odbiór budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jaryszów

Wczoraj miał miejsce odbiór budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Jaryszów - Etap 1.

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja od km 0+326,00 / 0+331,00 do km 0+655,08 (kilometraż lokalny i zakres według dokumentacji projektowej).

Początek odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – km 0+326,00 / 0+331,00 znajduje się w obrębie posesji nr 8 i 10, przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+655,08 i umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Polną i Zwycięstwa.

W zakresie etapu 1 wykonano:

 1. budowa nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
 2. budowa zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
 3. budowa odwodnienia,
 4. remont drogi powiatowej, o nawierzchni bitumicznej,
 5. przebudowa drogi powiatowej-zbiorczej,
 6. budowa ścieków odwadniających z prefabrykatów betonowych,
 7. przebudowa schodów skarpowych,
 8. umocnienie skarp elementami betonowymi w technologii DERMAT
 9. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga.

Wartość robót – 504.990,33 zł brutto, w tym dofinansowanie Gminy Ujazd – 252.495,16 zł

okIMG_20210715_111605.jpeg

IMG_20210715_105850.jpeg

 

Na skróty