powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

przekazanie placu budowy dla inwestycji "Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica".

Na skróty