powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Współpraca szkół

Szkoły Powiatu Strzeleckiego z szkołami Powiatu Soest nawiązały kontakty o wiele wcześniej aniżeli została podpisana umowa pomiędzy powiatami i kontynuują je do dziś. 
Najwcześniej, bo już w 1991 roku rozpoczął współpracę z Gimnazjum w Eislingen Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Co roku ma miejsce wymiana młodzieży i nauczycieli umożliwiająca zgodnie z przyjętymi dla niej założeniami, zapoznanie się z warunkami nauki i życia, spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań jej uczestników. Natomiast w roku 2001 w rezultacie wizyty dyrektorów naszych szkół a następnie zawarcia umowy partnerskiej między naszymi powiatami Zespół Szkół Nr 1 rozpoczął współpracę dodatkowo z Hubertus Schwartz – Berufskolleg w Soest. Ma ona już obecnie przewidziane w miarę precyzyjnie obszary współpracy wielce satysfakcjonujące obydwie strony, bardziej zapewne istotne dla nas, głównie ze względu na wykorzystanie określonych doświadczeń państwa funkcjonującego od lat w ramach  struktur europejskich. Szczególnie istotne dla nas będą planowane zagraniczne praktyki zawodowe, których  celem jest poznanie nowych urządzeń technologii a także form zarządzania.
W roku 1994 nawiązało swoje kontakty zagraniczne z Gimnazjum Conrad von Soest z Soest Liceum Ogólnokształcące, dziś Zespół Szkół w Strzelcach Opolskich. Współpraca tych szkół owocuje licznymi zrealizowanymi projektami:

 

- w 1994 r. projekt ekologiczny: „Środowisko nie zna granic”, którego publikacja w czerwcu 1996 roku zdobyła wyróżnienie Fundacji Theodora Heussa 
- w 1996 r. projekt historyczny: „Stara nowa Ojczyzna”, prezentacji publikacji tegoż projektu dokonano w czasie obchodów Dni Wielkiej Hanzy w 1998 roku, w tym samym roku wydano ją drukiem
- w 2000 r. kontynuacja projektu historycznego: „Historia pomników”- przedstawia historię istniejących pomników.

 

Sformalizowanie współpracy nastąpiło podpisaniem umowy 27 września 2002 pomiędzy ZS Strzelce Opolskie a Conrad von Soest Gymnasium.
W kwietniu 2001 roku Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem jako kolejna nasza szkoła ponadgimnazjalna nawiązała kontakty z Huberus Schartz – Berufskolleg z Soest. Już po pierwszym rozpoznawczym spotkaniu obydwie strony dostrzegły obopólne korzyści w jej dalszej realizacji, pod warunkiem że wypracowane programy doczekają się właściwego przełożenia na praktyczne przedsięwzięcia. W kwietniu 2004 roku Zespół Szkół Zawodowych planuje delegację młodzieży z zagranicy z Hubertus – Schwartz Berufskolleg z Soest w ramach projektu pt. „Młodzież i środowisko. Szukamy śladów wspólnej przeszłości”. 
Bardzo dynamicznie współpracuje z szkołami powiatu Soest Zespół Szkól Specjalnych w Strzelcach Opolskich.  Szkoła ta zaczęła od projektu zgłoszonego do konkursu „Młode Drogi Europy”, w którym uczestniczyły aż 263 szkoły z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z czego wyłoniono 15 laureatów, a następnie wyróżniono 5 finalistów i jednym z nich ze swoim niemieckim partnerem z Soest zostały Strzelce Opolskie.
W roku 2001 przygotowano natomiast sztukę „Barwy mojego życia”, utrzymaną w konwersji czarnego teatru. Najbardziej interesującym ze względu na jego walory praktyczne jest ostatnie przedsięwzięcie z roku 2002 podejmujące tematykę kształcenia praktycznego w przygotowaniu do aktywności zawodowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W efekcie wspólnej pracy uczniów obydwu placówek wyprodukowano szereg przedmiotów użytkowych i podjęto się ich publicznej sprzedaży w Soest i Strzelcach Opolskich. 
W maju 2004 roku Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich planuje kolejną wymianę młodzieży w ramach projektu „Nasza kultura – waszą kulturą”, w którym ZSS reprezentuje kulturę romską.

Na skróty