powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Kolejny nowy chodnik w naszym powiecie

Wczoraj miał miejsce odbiór „Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa”.

W zakresie etapu III przewidziano:

 1. rozbiórki istniejących zjazdów,
 2. budowa chodnika,
 3. budowa ścieku przykrawężnikowego,
 4. budowa i przebudowa zjazdów do posesji,
 5. wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pasie 0,50m wzdłuż ścieku,
 6. likwidacja koleiny -wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej,
 7. budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych,
 8. umocnienie wylotów przykanalików,
 9. wykonanie warstwy filtracyjnej w obrębie wylotów przykanalików,
 10. oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp i umocnienie skarp płytami ażurowymi,
 11. wykonanie ścianek czołowych istniejących przepustów,
 12. plantowanie i humusowanie poboczy,
 13. wykonanie bariery ochronnej,
 14. oznakowanie pionowe i poziome.

 

Wykonawca robót – Jarosław Kałmuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MET”, Podwykonawca – Adam Pandel GLOBETTER.

Wartość robót – 273.350,72 zł brutto, w tym dofinansowanie Gminy Strzelce Opolskie – 125.000,00 zł

IMG_20210721_130431.jpeg

IMG_20210721_131420.jpeg

IMG_20210721_133030.jpeg

 

 

Na skróty