powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:172
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Data i godzina wydania: 02.08.2021 - godz. 15:14
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ważność: od godz. 15:14 dnia 02.08.2021 do godz. 23:00 dnia 02.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów Odry (opolskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów deszczu o dużej intensywności, stany wody w rzekach mogą gwałtownie wzrastać do strefy wody wysokiej, zwłaszcza w małych zlewniach oraz na terenach miejskich, natomiast na rzekach kontrolowanych mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wojciech Krasowski
 

Na skróty