powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NOWY PEŁNOMOCNIK WOJEWODY OPOLSKIEGO DS. POLITYKI SENIORALNEJ POWOŁANY

26 lipca 2021r. Wojewoda Opolski powołał pełnomocnika do spraw polityki senioralnej - panią Janinę Piekarz.
Do zadań pełnomocnika należy m.in. 

  • koordynowanie i realizacja działań wynikających z dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018r.
  • monitorowanie i analizowanie sytuacji osób starszych na terenie woj. opolskiego
  • wspieranie działań w celu tworzenia warunków do solidarności, integracji międzypokoloniowej oraz integracji środowisk senioralnych na terenie województwa
  • opiniowanie dokumentów, w tym projektów aktów prawnych, mających wpływ na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej .

 

Adres e-mail Pełnomocnika:  janinapiekarz67@gmail.com

Na skróty