powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży - projekt

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe brało udział w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2021 i otrzymało wsparcie finansowe dla projektu "Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży". Projekt ten obejmuje pięć gmin (Leśnica, Izbicko, Walce, Jemielnica, Ujazd) oraz powiat strzelecki.

Plakat Działaj Lokalnie JPG.jpeg

Okres realizacji projektu przypada na wrzesień - grudzień br. i polega na organizacji dwóch spotkań (dla min. 40 dzieci) w poszczególnych w gminach, podczas których głównym tematem będzie prelekcja multimedialna dotycząca zasad funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (począwszy od gminnego, poprzez powiatowy i wojewódzki). Bazą powyższych spotkań będzie prezentacja multimedialna w formie quizu przygotowana przez grafika. Prezentacja dotyczyć będzie zagadnień oraz pojęć związanych z samorządem terytorialnym, przybliżenie funkcjonowania samorządów oraz wpływ obywateli na rozwój i kształt samorządów, określenie zadań władz gmin, powiatu, województwa.
W ramach projektu przewidziane zostały dwa spotkania, które muszą zostać udokumentowane (zdjęcia, informacja na stronie internetowej o danym spotkaniu, lista obecności z danego spotkania).

Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież (klasy IV-VIII SP; klasy I szkoły średniej) ze szkół podstawowych i średnich województwa Opolskiego. W poszczególnych placówkach wyłaniane będą grupy dzieci o liczebności ok. 40 osób. Grupa może składać się z uczniów w jednym wieku (np. z jednego rocznika) lub w rożnym wieku (z różnych klas).

 

Na skróty