powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

15 paźdzernika obchodzono w naszym powiecie Dzień Edukacji Narodowej. Doceniono nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, a którzy przez ostatni czas szczególnie wyróżnili się poprzez swoją pracę pedagogiczną.

Nagrody Starosty Strzeleckiego otrzymali:

 • z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem:

Agnieszka Miksa – nauczycielka filologii rosyjskiej i filologii polskiej i Maciej Skrabania - nauczyciel przedmiotów informatycznych.

 • z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich - Sabina Bęben - nauczycielka religii, Ilona Piontek – nauczycielka biologii oraz Artur Gołdyn – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego.
 • z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich - Anna Grzesińska - nauczycielka języka niemieckiego, przedmiotów logistycznych, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Agnieszka Kozłowska - nauczycielka języka angielskiego, Adriana Kraik - wicedyrektor, nauczycielka matematyki oraz Katarzyna Uchańska - Łukasik – nauczycielka fizyki.
 • z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich - Irena Niewęgłowska – pedagog, koordynator rządowego programu „Za życiem”
 • z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie - Monika Szendzielorz – Nowakowska – nauczycielka.

A także dyrektorzy:

 • Halina Kajstura - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Zdzisław Żuchowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
 • Ryszard Baszuk - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu starosta Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida pogratulowali również wszystkim, którzy otrzymali następujące medale i odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi otrzymała pani Halina Kajstura Dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:

1. Pani Beata Mehlich – z LO.

2. Pani Ewa Puda – z CKZiU.

3. Pani Anna Sławska z PPP.

 • Medal Złoty za długoletnią służbę otrzymali:

1. Pani Ilona Piontek – LO.

2. Pan Jan Smoliński – CKZiU.

 • Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

1. Pani Agnieszka Kozłowska – CKZiU.

2. Pani Adriana Kraik – CKZiU.

3. Pani Beata Mehlich – LO.

4. Pani Romana Straszewska – CKZIU.

5. Pani Małgorzata Swaczyna – LO.

6. Pani Katarzyna Wojutyńska – PPP.

7. Pan Wojciech Majkowski – CKZiU.

 • Medal Brązowy za długoletnią służbę otrzymała:

1. Pani Magdalena Rył – LO.

A także pani Irena Niewęgłowska, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy zasłużonej satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą

 

 

Na skróty