powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXIV SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK XXXIV SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 27 października 2021 roku.
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Debata oświatowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości powiatowej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Księdza Wajdy nr 3 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2021/2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Leśnica wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2021/2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty