powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO NA ROK 2022

Informujemy, że  w dniach od 29 października 2021 do dnia 4 listopada 2021
odbędą się KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022.”

Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

1) na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu DOC2022 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (456,50KB)

2) na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (mailem)

Uwagi do projektu programu można przesyłać w następujacy sposób:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. / Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie: KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

  • e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl 
    w temacie maila proszę podać: KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. 

 

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające w/w informacji nie będą rozpatrywane.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, bez względu na ilość uzyskanych stanowisk.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ANKIETA KONSULTACYJNA - DOC2022 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (456,50KB)

PROJEKT PROGRAMU ROCZNEGO - PDF2022 PROGRAM roczny PROJEKT.pdf (980,76KB)

UCHWAŁA WS. KONSULTACJI PDFUCHWAŁA 521-2021 KONSULTACJE PROGRAMU 2022.pdf (1,21MB)

Na skróty