powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

„Bo dobra kawa to prawdziwe dzieło sztuki”

LOGA 1.jpeg

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zgłębiają tajniki przygotowania kawy. Młodzież naszej szkoły uczestnicząca w projekcie „Zawodowi Zawodowcy” może skorzystać z udziału w różnych kursach. Jednym z nich był KURS BARISTY, obejmujący zagadnienia z zakresu teorii oraz praktyki. Uczestnicy kursu w trakcie trwania zajęć mogli poszerzyć własną wiedzę oraz nabyć doświadczenie w przygotowaniu różnego rodzaju i typu kaw.

Kurs kończący się egzaminem obejmował 30 godzin. Po zdanym egzaminie potwierdzającym nowe umiejętności uczniowie uzyskali certyfikat z kolejnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Wszystkim uczestnikom kursu gratulujmy!

Na realizację głównego celu projektu „Zawodowi Zawodowcy”, czyli wzrostu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Strzeleckim poprzez uzyskanie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych kwalifikacji Powiat Strzelecki pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 615 168,50 zł
z czego 1 525 436,92 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
a 89 731,58 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 794 631,68 zł.

254997436_4573733232692555_7317884670560385466_n.jpeg

254780066_4573733116025900_4775576456546563794_n.jpeg

Na skróty